อัญมณี

เชิญเข้าร่วมงานประชุมสมาพันธ์เครื่องประดับโลก CIBJO Congress 2017

เชิญเข้าร่วมงานประชุมสมาพันธ์เครื่องประดับโลก CIBJO Congress 2017

เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาพันธ์อัญมณีโลกในการจัดการประชุมสมาพันธ์เครื่องประดับโลก CIBJO Congress 2017 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ โดยงานประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในวงการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในระดับโลก รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ในอุตสาหกรรม จึงขอเรียนเชิญนักวิจัยหรือผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้าร่วมประชุมค่ะ ซึ่งมีกำหนดการดังต่อไปนี้ วันที่จัดงาน : 6 พฤศจิกายน 2560 สถานที่ : ห้องแกรนด์บอลรูม 2-3 โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ ระยะเวลา : 9.00 – 19.30 น. การแต่งกาย : ผู้ชาย…