ข่าวสาร

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน “แผนยุทธศาสตร์สนับสนุนทุนวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดหลางและขนาดย่อม (SME) ทั้งระบบ” และชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน “แผนยุทธศาสตร์สนับสนุนทุนวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดหลางและขนาดย่อม (SME) ทั้งระบบ” และชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน “แผนยุทธศาสตร์สนับสนุนทุนวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดหลางและขนาดย่อม (SME) ทั้งระบบ” และชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น จัดโดย สำนักประสานงานชุดโครงการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาลงทะเบียนแสดงความจำนงเข้าร่วมการประชุม สำหรับ นักวิจัย >> Link << สำหรับ ผู้ประกอบการ >> Link << และทางคณะผู้จัดงาน จะดำเนินการยืนยันการเข้าการร่วมประชุมกลับไปที่ E-mail ของท่าน ก่อนวันที่ 21 กรกฏาคม…

ภาพบรรยากาศการประกาศกรอบวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562

ภาพบรรยากาศการประกาศกรอบวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562

ภาพบรรยากาศการประกาศกรอบวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ในส่วนงานวิจัยเด่นของชุดโครงการ SME ยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการประกาศกรอบประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการอีกด้วยค่ะ