ข่าวสารงานวิจัย

การพัฒนาโจทย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและติดตามประเมินผลโครงการวิจัยฯ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2561

การพัฒนาโจทย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและติดตามประเมินผลโครงการวิจัยฯ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2561

การหารือกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ทางสำนักประสานงานโครงการวิจัยฯ และฝ่ายติดตามและประเมินผล ได้รับเชิญจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเข้าหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงานวิจัยทางด้านวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และทุนวิจัยของทาง สกว. ทั้งนี้ทางอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พาเยี่ยมชม ศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

สรุปการประชุม “ผอ.สกว.พบประชาคมวิจัย ในพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง-จันทบุรี”

สรุปการประชุม “ผอ.สกว.พบประชาคมวิจัย ในพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง-จันทบุรี”

การประชุม “ผอ.สกว.พบประชาคมวิจัย ในพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง-จันทบุรี” จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี นักวิจัยท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี และผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่เกี่ยวข้อง การประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี ซึ่งการประชุม