ข่าวสารงานวิจัย

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการกลุ่มเรื่องวิสาหกิจชุมชน เเละวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2562

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการกลุ่มเรื่องวิสาหกิจชุมชน เเละวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2562

ขณะนี้ระบบ NRMS ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการกลุ่มเรื่องวิสาหกิจชุมชน เเละวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2562 แล้วนะคะ โดยเปิดให้ส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ค่ะ >> นักวิจัยท่านใดที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาได้ที่ลิงค์นี้นะคะ www.nrms.go.th ขอบคุณค่ะ

กำหนดการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

กำหนดการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

กำหนดการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS ในเวปไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (www.nrms.go.th) ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาได้นะคะ