ภาพบรรยากาศการประกาศกรอบวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562

ภาพบรรยากาศการประกาศกรอบวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ในส่วนงานวิจัยเด่นของชุดโครงการ SME ยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการประกาศกรอบประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการอีกด้วยค่ะ