ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน “แผนยุทธศาสตร์สนับสนุนทุนวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดหลางและขนาดย่อม (SME) ทั้งระบบ” และชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน “แผนยุทธศาสตร์สนับสนุนทุนวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดหลางและขนาดย่อม (SME) ทั้งระบบ” และชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น จัดโดย สำนักประสานงานชุดโครงการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาลงทะเบียนแสดงความจำนงเข้าร่วมการประชุม

สำหรับ นักวิจัย >> Link <<

สำหรับ ผู้ประกอบการ >> Link <<

และทางคณะผู้จัดงาน จะดำเนินการยืนยันการเข้าการร่วมประชุมกลับไปที่ E-mail ของท่าน ก่อนวันที่ 21 กรกฏาคม 2561

หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อได้ที่

คุณจิระภัทร Tel : 08-6908-8917

E-mail : trf.dfi.meeting@gmail.com