กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการกลุ่มเรื่องวิสาหกิจชุมชน เเละวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2562

ขณะนี้ระบบ NRMS ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการกลุ่มเรื่องวิสาหกิจชุมชน เเละวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2562 แล้วนะคะ โดยเปิดให้ส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ค่ะ

>> นักวิจัยท่านใดที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาได้ที่ลิงค์นี้นะคะ www.nrms.go.th

ขอบคุณค่ะ