กำหนดการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

กำหนดการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRMS ในเวปไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (www.nrms.go.th) ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาได้นะคะ