ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน “แผนยุทธศาสตร์สนับสนุนทุนวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดหลางและขนาดย่อม (SME) ทั้งระบบ” และชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน “แผนยุทธศาสตร์สนับสนุนทุนวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดหลางและขนาดย่อม (SME) ทั้งระบบ” และชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน “แผนยุทธศาสตร์สนับสนุนทุนวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดหลางและขนาดย่อม (SME) ทั้งระบบ” และชมนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น จัดโดย สำนักประสานงานชุดโครงการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาลงทะเบียนแสดงความจำนงเข้าร่วมการประชุม สำหรับ นักวิจัย >> Link << สำหรับ ผู้ประกอบการ >> Link << และทางคณะผู้จัดงาน จะดำเนินการยืนยันการเข้าการร่วมประชุมกลับไปที่ E-mail ของท่าน ก่อนวันที่ 21 กรกฏาคม…

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการกลุ่มเรื่องวิสาหกิจชุมชน เเละวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2562

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการกลุ่มเรื่องวิสาหกิจชุมชน เเละวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2562

ขณะนี้ระบบ NRMS ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการกลุ่มเรื่องวิสาหกิจชุมชน เเละวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ 2562 แล้วนะคะ โดยเปิดให้ส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ค่ะ >> นักวิจัยท่านใดที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการเข้ามาได้ที่ลิงค์นี้นะคะ www.nrms.go.th ขอบคุณค่ะ