ขอเชิญร่วมงาน “เปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 14”

ขอเชิญร่วมงาน “เปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 14”

ทางสำนักประสานงานชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “เปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 14” ในวันที่ 8-17 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ก.มหาราช แล้วพบกันในงานนะคะ

บรรยากาศงานปฐมนิเทศทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561

บรรยากาศงานปฐมนิเทศทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ได้มีการจัดงานประชุมการปฐมนิเทศนักวิจัย ชุดโครงการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม” ปีงบประมาณ 2561